Міністерство юстиції затвердило зміни до наказу Міністерства освіти і науки України «Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей» від 30 жовтня 2017 року № 1432.

Міністерство юстиції затвердило зміни до наказу Міністерства освіти і науки України «Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей» від 30 жовтня 2017 року № 1432.

Тепер держава визнає акредитацію освітніх програм за відповідними спеціальностями за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти, освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», на строк дії таких сертифікатів. Це надасть можливість  закладам освіти видавати документи про вищу освіту державного зразка за освітніми програмами в межах певних спеціальностей на основі відповідних діючих сертифікатів про їх акредитацію.


Напишіть відгук

Show Buttons
Hide Buttons