Обрані статті

Обрані статті

Освіта. Технікуми, коледжі №3,4 (46), 2018

 1. Вікторія Богдан, Антоніна Грисюк. Методичне обгрунтування бінарних занять 
 2. Алла Єлісєєва. Тест як засіб оцінювання навчальних досягнень студентів 
 3. Любов Калита. 12 порад молодому викладачеві
 4. Тетяна Лагун. Інноваційні підходи до проходження різних видів практики
 5. Літта Максімова. Актуальність спадщини В.О. Сухомлинського у світлі вимог сучасності до вчителя
 6. Олександр Мельник. Компетентнісний підхід до підготовки сучасного вчителя
 7. Маріанна Михайлишин, Ірина Тернова. Впровадження інтерактивних технологій навчання в освітній пройес вищої школи
 8. Олександр Федишин. Методичні аспекти студентоцентрованого навчання у закладах вищої освіти 
 9. Микола Хоменко. Не все так погано у нашому домі 
 10. Костянтин Юрченко. Розробка кваліметричної моделі діяльності викладача на навчальному занятті 

Освіта. Технікуми, коледжі №1,2 (45), 2018

 1. Світлана Гапон, Наталія Ликова. Квест як один з методів інтерактивної технології в освіті 
 2. Тетяна Дзямко. Екологічне виховання студентів у технікумах та коледжах
 3. Надія Єрохіна. Формування соціальної компетентності студентів через організацію роботи студентської соціальної служби 
 4. Ніна Лихогод. Педагогічний оскар – 2018
 5. Олена Мартиненко. Вплив педагогічної креативності викладача на духовно-креативний розвиток студентів 
 6. Олександр Мельник.Діагностика ефективності навчального заняття 
 7. Світлана Самчинська, Олена Гончаренко. Практична підготовка студентів як невід’ємна складова процесу підготовки висококваліфікованих фахівців
 8. Марина Скрипник. Підвищення кваліфікації педагогів для нової української школи: нотатки до створення дорожньої карти модернізації
 9. Ірина Лепеха, Ірина Степанова. Виховання вирішує долю людини 

Освіта. Технікуми, коледжі №4 (44), 2017

 1. Микола Хоменко, Світлана ЖуковськаСтворення електронних освітніх ресірсів та підручників нового покоління в умовах Науково-методичного центру “Агроосвіта”
 2. Літта Максімова. Форми та методи навчання у вищій школі 
 3. Ірина Рачинська. Формування ключових і професійних компетентностей студентів у процесі організації пошукової та дослідницької діяльності: досвід, проблеми, перспективи 

Освіта. Технікуми, коледжі №3 (43), 2017

 1. Алла Дудаш. Усвідомлення духовної краси як засіб виховання “Нової еліти” (№3 (43), 2017)
 2. Валерій Спічак. Основні підходи впровадження дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредетації (№3 (43), 2017)
 3. Літта Максімова. Самоактуалізація студентів під час професійної підготовки (№3 (43), 2017)
 4. Микола Хоменко. Що робити, або ще раз про проблеми підготовки молодшого спеціаліста (№3 (43), 2017) 
 5. Марина Скрипник. Методика тренінгових занять у процесі підвищення кваліфікації викладачів (№3 (43), 2017)
 6. Олександр Вівсяний. Виховання патріотизму на заняттях історії у коледжах і технікумах (№3 (43), 2017)
 7. Тетяна Ольховик. Конкурс “Педагогічні інновації” як результат творчого пошуку педагога (№3 (43), 2017)

Освіта. Технікуми, коледжі №1,2 (42), 2017

 1. Алла Дудаш. Твій творчий пошук не кращий за інші – він інакший (№1,2 (42), 2017)
 2. Світлана Жуковська. Корпоративна культура як основа інноваційного освітнього середовища установи (№1,2 (42), 2017)
 3. Зінаїда Малютенко. Технології розвитку критичного мислення як засіб формування інноваційної особистості (№1,2 (42), 2017)
 4. Наталія Рингач. Анжеліка Керецман Культура харчування української учнівської молоді (№1,2 (42). 2017)
 5. Світлана Калинкіна. Профілактика “Професійного вигорання” педагогів (№1,2 (42), 2017)

Освіта. Технікуми, коледжі №1 (39), 2016

 1. Світлана Ситник. Коучинг – не вчить, а допомагає вчитися (№1 (39), 2016)
 2. Ольга Александрова. Місце коледжів і технікумів в системі освіти України (№1 (39), 2016)
 3. Олена Геращенко. Дистанційне навчання – одна з актуальних проблем освіти (№1 (39), 2016)
 4. Микола Бондарєв. Валентина Московчук Організація навчання населення з невідкладної медичної допомоги за надзвичайних ситуацій (№1 (39), 2016)
 5. Галина Хоменко. Заочна освіта. Право на майбутнє (№1 (39), 2016)

Освіта. Технікуми, коледжі №2 (40), 2016

 1. Тетяна Круміна. Від творчості педагога – до творчості студента (№2 (40), 2016)
 2. Юрій Журавчак. Екологічні проблеми водопостачання України (№2 (40), 2016)
 3. Світлана Герман. Шляхи подолання формалізму знань студентів у процесі фахової підготовки (№2 (40), 2016)
 4. Олена Стичинська, Раїса Соломіна. Найбільше багатство – здоров’я (№2 (40), 2016)
 5. Олег Шаров. Молодший спеціаліст – місце в суспільстві, освіті, виробництві (№2 (40), 2016)
 6. Микола Хоменко. Тернистий шлях до європейського освітянського простору (№2 (40), 2016)
 7. Людмила Котоловець. Національно-патріотичне виховання молоді під час викладання філологічних дисциплін (№2 (40), 2016)
 8. Зоя Шарлович. Педагогічна майстерність медичної сестри – запорука продуктивного навчання пацієнта і його родини (№2 (40), 2016)
 9. Аліна Юрченко, Світлана Дзюба. Ключові аспекти виховної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (№2 (40), 2016)

Освіта. Технікуми, коледжі №3,4 (41), 2016

 1. Богдан Стефаник. Профорієнтаційна робота як складова навчально-виховного процесу підготовки кваліфікованих спеціалістів (№3,4 (41), 2016)
 2. Володимир Стасюк. Деякі проблемні питання підготовки медичних фахівців середньої ланки в Україні (№3,4 (41), 2016)
 3. Літа Максімова, Інна Тимофєєва, Ганна Пасєчнік, Олена Бикова. Сучасний педагог – крок до удосконалення (№3,4 (41), 2016)
 4. Олена Ігнатенко, Віта Перевозник. Електронні освітні ресурси як невід’ємна складова освітнього процесу (№3,4 (41), 2016)
 5. Тетяна Деркач, Олексій Деркач. Лекція-візуалізація як форма активізації пізнавальної діяльності студентів коледжу (№3,4 (41), 2016)
 6. Тетяна Ярош. Цивілізаційний підхід у викладанні історії (№3,4 (41), 2016)

Освіта. Технікуми, коледжі №1,2 (37), 2015

 1. Олена Геращенко. Дистанційне навчання – одна з актуальних проблем освіти (№1 (39), 2016)
 2. Микола Бондарєв, Валентина Московчук. Організація навчання населення з невідкладної медичної допомоги за надзвичайних ситуацій (№1 (39), 2016)
 3. Галина Хоменко. Заочна освіта. Право на майбутнє (№1 (39), 2016)

Освіта. Технікуми, коледжі №3 (38), 2015

 1. В. Мельник, О. Трофименко. Мотивація до навчання – невід’ємна складова освітнього процесу в коледжі (№3 (38), 2015)
 2. Валерій Гаража. Використання сучасної техніки в навчальному процесі – шлях до підготовки висококваліфікованих фахівців (№3 (38), 2015)
 3. Катерина Мотрич. Молитва до мови (№3 (38), 2015)
 4. Любов Скрипник. Активізація пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях (№3 (38), 2015)
 5. Микола Хоменко. Нотатки на полях. Закон України ,,Про вищу освіту,,. Роздуми напередодні навчального року (№3 (38), 2015)
 6. Оксана Єфременко, Ольга Рубан. Електронний щоденник – це міф чи реальність … (№3 (38), 2015)
 7. Світлана Бондарь, Олена Варава. Медична освіта у пошуках виходу до світового простору – український алгоритм дій (№3 (38), 2015)
 8. Тетяна Іщенко, Світлана Жуковська. Інноваційне середовище Науково-методичного центру (№3 (38), 2015)
Show Buttons
Hide Buttons