Обрані статті

Обрані статті

Освіта. Технікуми, коледжі №3 (43), 2017

 1. Алла Дудаш. Усвідомлення духовної краси як засіб виховання “Нової еліти” (№3 (43), 2017)
 2. Валерій Спічак. Основні підходи впровадження дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредетації (№3 (43), 2017)
 3. Літта Максімова. Самоактуалізація студентів під час професійної підготовки (№3 (43), 2017)
 4. Микола Хоменко. Що робити, або ще раз про проблеми підготовки молодшого спеціаліста (№3 (43), 2017) 
 5. Марина Скрипник. Методика тренінгових занять у процесі підвищення кваліфікації викладачів (№3 (43), 2017)
 6. Олександр Вівсяний. Виховання патріотизму на заняттях історії у коледжах і технікумах (№3 (43), 2017)
 7. Тетяна Ольховик. Конкурс “Педагогічні інновації” як результат творчого пошуку педагога (№3 (43), 2017)

Освіта. Технікуми, коледжі №1,2 (42), 2017

 1. Алла Дудаш. Твій творчий пошук не кращий за інші – він інакший (№1,2 (42), 2017)
 2. Світлана Жуковська. Корпоративна культура як основа інноваційного освітнього середовища установи (№1,2 (42), 2017)
 3. Зінаїда Малютенко. Технології розвитку критичного мислення як засіб формування інноваційної особистості (№1,2 (42), 2017)
 4. Наталія Рингач. Анжеліка Керецман Культура харчування української учнівської молоді (№1,2 (42). 2017)
 5. Світлана Калинкіна. Профілактика “Професійного вигорання” педагогів (№1,2 (42), 2017)

Освіта. Технікуми, коледжі №1 (39), 2016

 1. Світлана Ситник. Коучинг – не вчить, а допомагає вчитися (№1 (39), 2016)
 2. Ольга Александрова. Місце коледжів і технікумів в системі освіти України (№1 (39), 2016)
 3. Олена Геращенко. Дистанційне навчання – одна з актуальних проблем освіти (№1 (39), 2016)
 4. Микола Бондарєв. Валентина Московчук Організація навчання населення з невідкладної медичної допомоги за надзвичайних ситуацій (№1 (39), 2016)
 5. Галина Хоменко. Заочна освіта. Право на майбутнє (№1 (39), 2016)

Освіта. Технікуми, коледжі №2 (40), 2016

 1. Тетяна Круміна. Від творчості педагога – до творчості студента (№2 (40), 2016)
 2. Юрій Журавчак. Екологічні проблеми водопостачання України (№2 (40), 2016)
 3. Світлана Герман. Шляхи подолання формалізму знань студентів у процесі фахової підготовки (№2 (40), 2016)
 4. Олена Стичинська, Раїса Соломіна. Найбільше багатство – здоров’я (№2 (40), 2016)
 5. Олег Шаров. Молодший спеціаліст – місце в суспільстві, освіті, виробництві (№2 (40), 2016)
 6. Микола Хоменко. Тернистий шлях до європейського освітянського простору (№2 (40), 2016)
 7. Людмила Котоловець. Національно-патріотичне виховання молоді під час викладання філологічних дисциплін (№2 (40), 2016)
 8. Зоя Шарлович. Педагогічна майстерність медичної сестри – запорука продуктивного навчання пацієнта і його родини (№2 (40), 2016)
 9. Аліна Юрченко, Світлана Дзюба. Ключові аспекти виховної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (№2 (40), 2016)

Освіта. Технікуми, коледжі №3,4 (41), 2016

 1. Богдан Стефаник. Профорієнтаційна робота як складова навчально-виховного процесу підготовки кваліфікованих спеціалістів (№3,4 (41), 2016)
 2. Володимир Стасюк. Деякі проблемні питання підготовки медичних фахівців середньої ланки в Україні (№3,4 (41), 2016)
 3. Літа Максімова, Інна Тимофєєва, Ганна Пасєчнік, Олена Бикова. Сучасний педагог – крок до удосконалення (№3,4 (41), 2016)
 4. Олена Ігнатенко, Віта Перевозник. Електронні освітні ресурси як невід’ємна складова освітнього процесу (№3,4 (41), 2016)
 5. Тетяна Деркач, Олексій Деркач. Лекція-візуалізація як форма активізації пізнавальної діяльності студентів коледжу (№3,4 (41), 2016)
 6. Тетяна Ярош. Цивілізаційний підхід у викладанні історії (№3,4 (41), 2016)

Освіта. Технікуми, коледжі №1,2 (37), 2015

 1. Олена Геращенко. Дистанційне навчання – одна з актуальних проблем освіти (№1 (39), 2016)
 2. Микола Бондарєв, Валентина Московчук. Організація навчання населення з невідкладної медичної допомоги за надзвичайних ситуацій (№1 (39), 2016)
 3. Галина Хоменко. Заочна освіта. Право на майбутнє (№1 (39), 2016)

Освіта. Технікуми, коледжі №3 (38), 2015

 1. В. Мельник, О. Трофименко. Мотивація до навчання – невід’ємна складова освітнього процесу в коледжі (№3 (38), 2015)
 2. Валерій Гаража. Використання сучасної техніки в навчальному процесі – шлях до підготовки висококваліфікованих фахівців (№3 (38), 2015)
 3. Катерина Мотрич. Молитва до мови (№3 (38), 2015)
 4. Любов Скрипник. Активізація пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях (№3 (38), 2015)
 5. Микола Хоменко. Нотатки на полях. Закон України ,,Про вищу освіту,,. Роздуми напередодні навчального року (№3 (38), 2015)
 6. Оксана Єфременко, Ольга Рубан. Електронний щоденник – це міф чи реальність … (№3 (38), 2015)
 7. Світлана Бондарь, Олена Варава. Медична освіта у пошуках виходу до світового простору – український алгоритм дій (№3 (38), 2015)
 8. Тетяна Іщенко, Світлана Жуковська. Інноваційне середовище Науково-методичного центру (№3 (38), 2015)
Show Buttons
Hide Buttons